نگار سبز - مشاهده دسته بندی ��������
درباره فروشگاه
طرح های کاملا لایه باز و قابل ویرایش
گزارشات
تاریخ تاسیس : 1394/05/31
تعداد محصولات اضافه شده : 25
تعداد فروشهای کاربر : 4
افراد آنلاین :
رنک فروش کاربر :
کدهای ویژه
Powered By filefarsi.com

   دانلود فایل Word آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان

بهرام محمدپور 1396/09/01 دسته بندی : حقوق 0

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 149 صفحه

مسئله کودکان بي هويت که حاصل نکاح مردان مسلمان خارجي با زنان ايراني است سال ها است که تبديل به يک معضل اجتماعي شده است. اين کودکان از حقوق اوليه خود محرومند و ناخواسته مورد ظلم واقع مي شوند. اعطاي تابعيت ايراني به کودکاني که از مادر ايراني و در خاک ايران متولد شده اند امکان پذير نيست و اصول و قواعد ناظر بر مقوله تابعيت مانع از ايراني شناخته شدن آنها است. اين پژوهش به بررسي موضوع از منظر حقوق کودک و همچنين حقوق زن که نقش مادر را داراست مي پردازد تا مشخص کند که آيا ظرفيت هاي قانوني موجود مشکل تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي را حل مي کند؟ يا اينکه مي توان به تبعيت از مادر، که نه ماه جنين اين کودک را در رحم خود پرورانده است ، به کودک او تابعيت ايران را داد.
اين پژوهش به روش مطالعات کتابخانه – اسنادي تهيه شده است که اطلاعات آن با توجه به نوع تحقیق با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجله ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه ها و همچنین سایت های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر و انجام مصاحبه با مسئولین مربوط و تجربه سال ها خدمت در سازمان ثبت احوال کشور، اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری شده است.

کليد واژه : بيگانه، تابعيت، روش خاک، روش خون، حقوق کودک، حقوق زن، پناهنده، مهاجر، آواره، تابعیت اصلی، تابعیت اکتسابی

فهرست مطالب

کليات پژوهش
چکيده    1
مقدمه    3
انگيزه تحقيق    3
ضرورت و اهميت تحقيق    6
بيان مساله    7
سوالات تحقيق    9
فرضيه هاي تحقيق        10
اهداف تحقيق    11
مشکلات تحقيق    12
ساختار تحقيق    13
سابقه و پيشينه تحقيق    14
روش تحقيق     22
 فصل اول – مفاهيم و مباني نظري پژوهش
مبحث اول – تابعيت     24
گفتار اول : تعاریف و مفاهيم     25
الف) در حقوق موضوعه    26
بند ۱ : تابعيت اصلی    29
بند ۲ : تابعيت اکتسابی    29
بند ۳ : تابعيت مضاعف    31
بند ۴ : تبعه خارجی    31
ب) مفهوم تابعيت در دین مبين اسلام    32
بند ۱ : انواع تابعيت    33
بند ۲ : مفهوم امت    34
گفتار دوم : تابعيت از منظر قوانین موضوعه    35
الف)  قوانين داخلي    35
بند ۱ : قانون اساسی    35
بند ۲ : قانون مدني و اصول بين المللي حاکم بر تابعيت     37
– اصل لزوم تابعیت و نفی بی تابعیتی    38
– اصل وحدت تابعیت و نفی دو تابعیتی     38
– اصل تغییر پذیری تابعیت یا نفی بقای تابعیت     39
         بند ۳ : ساير قوانين مرتبط با تابعيت    40
ب) قوانين بين المللي    42
مبحث دوم –  ازدواج    45
گفتار اول: ازدواج با بیگانگان در قوانين موضوعه    46
گفتار دوم : ازدواج با بیگانگان از منظر دین اسلام    47
الف) ازدواج با مسلمانان    47
ب) ازدواج با کفار    48
گفتار سوم : قوانین و مقررات مرتبط با ازدواج    50
الف) قانون ازدواج مصوب ۲۳ مرداد ماه ۱۳۱۰ شمسي     50
ب) تعيين مرجع تقاضاي تحصيل اجازه ازدواج اتباع خارجه با زنان ايراني    50
ج) تصويبنامه هيئت وزيران راجع به آئين‌نامه زناشوئي بانوان ايراني با تبعه         بيگانه    50
د) ضوابط و مقررات ازدواج اتباع خارجي با زنان ايراني    50
ه) بخشنامه رئيس قوه قضائيه مبني بر بررسي شناسنامه هاي اتباع خارجي به هنگام ازدواج با زنان ايراني    51
و) آیین‌نامه ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی آواره    51
فصل دوم- تابعیت در اثر ازدواج با بیگانگان
مبحث اول – ورود بيگانگان به کشور    54
گفتار اول : کنترل ورود و اقامت بيگانگان    54
گفتار دوم : اَشکال حضور بيگانگان در کشور    56
مبحث دوم – ازدواج با اتباع خارجي    58
گفتار اول : ازدواج با زن خارجي    59
گفتار دوم : ازدواج با مرد خارجي    63
گفتار سوم : ماتريس سه بعدي از حالات مختلف ازدواج اتباع کشور ها    69
مبحث سوم – ازدواج با اتباع بیگانه از نگاه آمار     71    
فصل سوم- آثار و تبعات ازدواج غیر قانونی زنان ايراني با مردان خارجي
مبحث اول – سابقه مسئله    76
مبحث دوم – آثار و تبعات ازدواج غیر قانونی زنان ايراني با مردان خارجي بر حقوق            کودک    79
گفتار اول : حقوق کودک از نگاه قوانين جاري    80
الف) کودک بي هويت    81
ب) کودک در حقوق موضوعه    83
گفتار دوم : حقوق کودک از نگاه مقررات بين المللي    88
مبحث سوم – آثار و تبعات ازدواج غیر قانونی زنان ايراني با مردان خارجي بر حقوق زن    93
گفتار اول : حقوق زن  از منظر حقوق داخلي    93
گفتار دوم : حقوق زن از منظر مقررات بين المللي    101
مبحث چهارم – اقدامات صورت گرفته براي حل مسئله    103
گفتار اول: وضعيت تابعيت کودکان موصوف قبل از تصويب ماده واحده    107
گفتار دوم: اثر ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در رويه هاي ثبت احوال    108
الف) دوره اول – بهره گيري از مفاد بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدني    110
ب) دوره دوم- ممنوعيت اعطاي تابعيت به استناد بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدني به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي     113
گفتار سوم : اقدامات صورت گرفته در حوزه حقوق کودک    115
نتيجه گيري و پيشنهادات
مبحث اول –  نتیجه گیری از مطالعات انجام شده    118
مبحث دوم –  پیشنهاد ها     123
گفتار اول : پیشنهاد های اجرایي     124    
گفتار دوم : پیشنهاد های پژوهشی    125    
فهرست منابع    127
چکيده انگليسي    133

 

 

 


خرید و دانلود | 12,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   دانلود فایل ورد Word بررسی تطبیقی شکنجه علیه زنان در کشورهای جهان سوم و پیشرفته

بهرام محمدپور 1396/08/28 دسته بندی : حقوق 0

بررسی تطبیقی شکنجه علیه زنان در کشورهای جهان سوم و پیشرفته و مسئولیت بین المللی دولت‌ها در این خصوص

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 153 صفحه

 

چکیده
شکنجه عليه زنان مانعي در راه دستيابي به برابري، پيشرفت و صلح، مصداقی از نقض حقوق بشر و آزادي هاي اساسي زنان و نمايشي از نابرابري تاريخي روابط قدرت ميان زنان و مردان است. هم چنین به سلطه کشيدن و تبعيض عليه زنان و پيشگيري از پيشرفت کامل زنان از جمله مکانيزم هاي مهم اجتماعي است که زنان را به موقعيت هاي فرودست در مقايسه با مردان سوق می دهد و برخورداري زنان را از حقوق و آزادی‌ها به طور ناقص يا کامل نفي می‌کند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر در نابرابری علیه زنان و تأثیر تبعیض ها و نابرابری¬ها بر زنان و همچنین جمع آوری کنوانسیون های بین-المللی موجود در زمینه شکنجه و خشونت علیه زنان و رویه ی دولت ها در این خصوص می باشد. مطالب ارائه شده در این تحقیق مطابق ترتیب ذیل در پنج فصل طبقه بندی شده است. در فصل اول به کلیات، فصل دوم تعاربف، فصل سوم نابرابری-های جنسیتی و مفاهیم مرتبط با آن، فصل چهارم مسئولیت بین المللی دولت ها در خصوص شکنجه علیه زنان و فصل پنجم به ذکر نتیجه گیری پرداخته شده است. جهت انجام این پژوهش، کنوانسیون های مربوطه، کتب، مقالات، سایت-های معتبر و اخبار مرتبط جمع آوری و مورد مطالعه قرار گرفته اند. پس از مطالعه منابع مورد بررسی، قوانین بین‌المللی موجود با شرایط حاکم در کشورهای مختلف مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصله بیانگر تفاوت های عمیق فرهنگی و اجتماعی کشورهای مختلف در زمینه زنان است. طبق نتایج به دست آمده، کشورهایی که حقی در خور شأن زن برای او قائل نیستند، عموماً جزء کشورهای درحال توسعه و توسعه نیافته می باشند. علیرغم وجود اسناد بین المللی، دولت ها خود را ملزم به رعایت قوانین بین‌المللی در زمینه حقوق زنان نمی‌دانند و هم چنان اعمال تبعیض ها علیه زنان در بسیاری از کشورها ادامه دارد. این گونه تفاوت ها و تبعیض ها موجب سلب اعتمادبه‌نفس، کاهش حضور زنان در جامعه، عدم پیشرفت آنان، ایجاد ناراحتی های روحی و روانی، عدم تربیت صحیح فرزندان و پیامدهای سوء دیگری می گردد. در این تحقیق پس از بررسی قوانین بین‌المللی در زمینه حقوق زنان به بررسی آثار سوء شکنجه و خشونت علیه زنان بر زنان، کودکان و جوامع انسانی پرداخته شده و در نهایت خلأهای قانونی ذکر و پیشنهاداتی جهت بهبود شرایط موجود ارائه شده است.

کلمات کلیدی: شکنجه ـ زنان ـ نابرابری ـ خشونت ـ تبعیض.

فهرست مطالب

چکیده    1
فصل اول: کلیات    2
الف) بیان مسئله    2
ب) سؤالات تحقیق    3
پ) بیان فرضیه    3
ت) ضرورت انجام تحقیق    4
ث) اهداف تحقیق    4
ج) منابع کلی و پیشینه تحقیق    5
چ) کاربرد تحقیق    6
ح) سازماندهی تحقیق    6
فصل دوم: مفاهیم و تعاریف    8
مقدمه    8
۲-۱- تعاریف    8
۲-۱-۱- شکنجه    8
۲-۱-۲- کشورهای جهان سوم    10
۲-۱-۳- کشورهای پیشرفته    12
۲-۱-۴- مسئولیت بین¬المللی    13
۲-۲- تاریخچه شکنجه    14
۲-۳- تحلیل ریشه‌های شکنجه    17
۲-۴- انواع شکنجه    17
۲-۵- رویکرد قوانین به شکنجه    18
۲-۵-۱- قطعنامه سازمان ملل متحد علیه اعمال شکنجه    22
۲-۵-۲- رویکرد قوانین جمهوری اسلامی ایران درمورد منع شکنجه    23
۲-۶- لزوم بررسی شکنجه علیه زنان    23
۲-۷- مصادیق شکنجه علیه زنان    30
۲-۷-۱-  شکنجه در کشورهای پیشرفته    30
۲-۷-۲-  شکنجه در کشورهای جهان سوم    30
۲-۷-۳- گزارش سازمان حقوق بشر درمورد خشونت علیه زنان در عراق    37
۲-۸- مطالعه موردی مصادیق نابرابری و تبعیض جنسیتی نسبت به زنان ایرانی    38
۲-۸-۱- حقوق کیفری    39
۲-۸-۱-۱- سن مسئولیت کیفری    39
۲-۸-۱-۲- دیه    40
۲-۸-۱-۳- مجازاتهای متفاوت برای زن و مرد    40
۲-۸-۱-۴- قتل ناموسی و حق شوهر برای کشتن همسر در حال خیانت    40
۲-۸-۱-۵- جایگاه شهادت زنان    41
۲-۸-۱-۶- حجاب اجباری    42
۲-۸-۲- قوانین خانواده    42
۲-۸-۲-۱- حداقل سن ازدواج    43
۲-۸-۲-۲- آزادی در ازدواج    43
۲-۸-۲-۳- چند همسری    44
۲-۸-۲-۴- حقوق و تکالیف طرفین عقد ازدواج    45
۲-۸-۲-۵- مهریه    45
۲-۸-۲-۶- نفقه    47
۲-۸-۲-۷- تمکین    47
۲-۸-۲-۸- حق خروج از کشور    48
۲-۸-۲-۹- حق کار کردن    49
۲-۸-۲-۱۰- طلاق    49
۲-۸-۲-۱۱- حضانت و سرپرستی فرزندان    50
۲-۸-۲-۱۲- لایحه حمایت خانواده    51
۲-۸-۳- ارث و حق مالکیت    52
۲-۸-۴- اشتغال و حق بر کار کردن    54
۲-۸-۴-۱- ریاست جمهوری زنان    55
۲-۸-۴-۲- زنان در هیأت دولت    56
۲-۸-۴-۳- زنان به عنوان نماینده مجلس    56
۲-۸-۴-۴- قضاوت زنان    57
فصل سوم: نابرابری جنسیتی و مفاهیم مرتبط با آن    59
مقدمه    59
۳-۱- تعاریفی از برابری و نابرابری جنسیتی    59
۳-۱-۱- برابری جنسیتی    59
۳-۱-۲- نابرابری جنسیتی    60
۳-۲- بررسی نظریات موجود در ارتباط با برابری و نابرابری جنسیتی    60
۳-۲-۱- «برابری جنسیتی» در استراتژی شورای اروپا و ارزیابی آن    60
۳-۲-۲- برابري زن و مرد از منظر متفکرین    63
۳-۲-۲-۱- اسلامگرایان    63
۳-۲-۲-۲- نواندیشان جهان اسلام    64
۳-۲-۲-۳- نظریات فمنیستی    65
۳-۳- توسعه و برابری جنسیتی    66
۳-۳-۱- نظریات مرتبط با نقش زنان در توسعه    66
۳-۳-۱-۱- نظریه رفاه    67
۳-۳-۱-۲- نظریه برابری (عدالت)    68
۳-۳-۱-۳- نظریه فقرزدایی یا خودکفایی اقتصادی    69
۳-۳-۱-۴- نظریه کارایی    69
۳-۳-۱-۵- نظریه تواناسازی    69
۳-۳-۲- رویکردهای مرتبط با تأثیر توسعه بر نابرابری جنسیتی    70
۳-۳-۲-۱- رویکرد نوگرایی- نئوکلاسیک    70
۳-۳-۲-۲- دیدگاه بوزروپ    71
۳-۳-۲-۳- مطالعات زنان در توسعه    72
۳-۴- تحلیل مطالعات نابرابری جنسیتی    74
۳-۴-۱- چارچوبی برای تحلیل نابرابریهای جنسیتی    74
۳-۴-۲- متغیرهای وابسته نابرابری جنسیتی    75
۳-۴-۳- متغیرهای مستقل نابرابری جنسیتی    77
۳-۵- تحلیل نابرابری جنسیتی سرمایه انسانی در جهان    87
۳-۶- رویکردهای اصلاح نابرابری جنسیتی    89
۳-۶-۱- توانمندسازی زنان براساس تعاریف سازمان ملل متحد    89
۳-۶-۲- نابرابریهای اقتصادی ـ اجتماعی جنسیتی    90
۳-۶-۳- راهکارهای کلیدی برای رفع نابرابری جنسیتی و توانمندسازی زنان    93
۳-۶-۳-۱- حذف تبعیض جنسیتی در زمینه رفاه    94
۳-۶-۳-۲- حذف تبعیض جنسیتی در زمینه دسترسی به منابع    94
۳-۶-۳-۳- تلاش برای ارتقای سطح آگاهی شهروندان    94
۳-۶-۳-۴- حذف تبعیض جنسیتی در زمینه مشارکت اقتصادی و اجتماعی    95
۳-۶-۳-۵- حذف تبعیض جنسیتی در زمینه کنترل تصمیم¬گیری¬های کلان جامعه    95
۳-۷- وضعیت زنان در رویه نهادهای بین¬المللی در سال ۲۰۱۴    96
گفتار نخست؛ گزارش گزارشگر ویژه در مورد خشونت علیه زنان    96
الف- نگاهی بر چالش‌های معاصر زنان در زمینه مقابله با خشونت    97
۱٫    دوگانگی مستمر بخش خصوصی و عمومی در مواجهه با ارتکاب خشونت علیه زنان    97
۳٫    بحران مالی و آسیب‌پذیری زنان در مقابل ارتکاب خشونت    98
ب- فقدان اسناد الزام‌آور قانونی در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان    98
گفتار دوم؛ گزارش گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد قاچاق انسان‌ها خصوصاً زنان و کودکان    99
الف- زنان و کودکان؛ قربانی اصلی اشکال نوین قاچاق انسان    99
ب- عوامل آسیب‌پذیری زنان و کودکان درقبال قاچاق    99
ج- چالش‌های جهانی در مقابله با قاچاق زنان و کودکان    100
گفتار سوم؛ گزارش گروه کاری منع تبعیض علیه زنان در قانون و رویه    100
الف- منع تبعیض علیه زنان در زندگی اقتصادی و اجتماعی؛ با تأکید بر بحران اقتصادی    100
ب- چارچوب قانونی بین¬المللی    101
ج- نگاهی بر وضعیت قوانین و رویه‌های موجود در مورد منع تبعیض اقتصادی علیه زنان    101
د- توانمندسازی اقتصادی زنان    101
ﻫ- وضعیت دختربچه‌ها    102
و- زنان سالخورده    102
ز- ارتکاب خشونت علیه زنان    102
ح- توصیه‌های گروه کاری    103
فصل چهارم: مسئوليت بين¬المللي دولتها در خصوص شکنجه علیه زنان    104
مقدمه    104
۴-۱- مبنا و منشأ مسئوليت بين المللي دولت    104
۴-۱-۱- نظريه خطر يا ريسك     104
۴-۱-۲- نظريه خطا يا مسئوليت ذهني     105
۴-۱-۳- انتقادات وامتيازات نظريه خطا يا مسئوليت ذهني    105
۴-۱-۴- بررسي عملي نظريه خطا (مسئوليت ذهني) با نظريه خطر (مسئوليت عيني)    106
۴-۱-۵- نظريه مسئوليت براي اعمال منع نشده    106
۴-۲- جایگاه مسئولیت بین¬المللی    106
۴-۳- قوانین مرتبط با مسئولیت دولت¬ها در خصوص شکنجه، تبعیض و خشونت علیه زنان    108
فصل پنجم: نتیجه¬گیری    111
پیشنهادات    114
منابع    115
پیوست الف: اعلاميه حذف خشونت عليه زنان    122
پیوست ب: کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان    127
Abstract    140

 


خرید و دانلود | 12,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

    دانلود فایل Word تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم

بهرام محمدپور 1396/08/28 دسته بندی : حقوق 0

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 130 صفحه


چکيده
«مجازات زندان» از جمله اصلی ترین مجازات هایی است که در حال حاضر در تمام سیستم های قضایی کشورهای جهان اعمال می شود. این مجازات نیز همانند دیگر نهادهای کیفری در طول تاریخ دستخوش دگرگونی هایی شده و با انجام اصلاحات فراوانی تکامل یافته تا به شکل امروزی آن درآمده است. با وجود این، سیستم زندان آنگونه که باید در جهت احقاق اهداف خود – که همانا «تبییه»، «ارعاب» و «بازپروری» مجرمین است پیش نرفته و خود دارای اثرات سوء و آسیب های جدی برای جامعه است از جمله، تأثیری که زندان در خصوص تکرار جرم دارد که موضوع حال حاضر بوده و در طی مباحث آینده به آن پرداخته شده است.
توجه جدی به مسایل و مشکلات ناشی از زندان خصوصا قضیه مانحن فیه، مسئله ای بسیار مهم و اساسی است که همکاری و همیاری همه جانبه قوای سه گانه و نیز مردم جامعه و چه بسا خود زندانیان را می طلبد و به هیچ وجه قضیه ای یک سویه و دامنگیر خود جامعه زندان نیست بلکه قربانی اصلی آن جامعه است که تکرار جرم در آن، موجب برهم خوردن نظم و امنیت و آرامش آن می شود. لذا هدف تمامی نظام های کیفری در سال های اخیر کاهش توسل به این مجازات و از بین بردن آثار مخرب آن بوده و هست و تصویب قوانین و لوایح و آیین¬نامه¬های متعدد، و نیز برگزاری همایش ها و کارگاه های آموزشی متعدد در سطح ملی و بین المللی و وضع قواعد و ارائه راهکارهای مختلف درخصوص رسیدن به این منظور، گویای این امر است. در این میان راهکارهای قابل اجرا در سیستم کیفری ایران نیز شناسایی و تبیین شده و در اینجا ارائه گردیده است.
واژگان کلیدی: « مجازات- زندان – حبس-  تکرار جرم-  آثار زندان»

فهرست مطالب    
مقدمه        7
سابقه تحقیق    5    10
ضرورت تحقیق        10
اهداف تحقیق        10
فرضیه های تحقیق        10
سؤال های تحقیق        11
روش تحقیق        11
ساماندهی تحقیق        11
بخش اول: کلیات         12
فصل اول: تعریف و تاریخچه مجازات زندان        12
مبحث اول: تعریف زندان        12
مبحث دوم: مشروعیت زندان از نظر اسلام        15
بند ۱) مشروعیت زندان در قرآن کریم        16
بند ۲) مشروعیت زندان از نظر سنت        17
بند ۳) مشروعیت زندان از نظر عقلی        18
بند ۴) مشروعیت زندان از نظر اجماع        18
مبحث سوم: تاریخچه پیدایش زندان        19
بند ۱) حبس قبل از اسلام        20
بند ۲) زندان در ایران باستان        22
بند ۳) حبس پس از ظهور اسلام        22
بند ۴) حبس در قانون مجازات عمومی        25
بند ۵) حبس در قانون مجازات اسلامی        26
مبحث چهارم: سیستم¬های متداول اجرای مجازات زندان        29
بند ۱) سیستم¬های خارجی اجرای مجازات زندان        29
۱- رژیم عمومی یا دسته جمعی        29
۲- رژیم انفرادی یا پنسیلوانیایی (سلولی)        29
۳- رژیم مختلط        30
۴- رژیم تدریجی        31
بند ۲) سیستم¬های داخلی اجرای مجازات زندان        31
فصل دوم: مفهوم جرم و تکرار جرم        34
بخش دوم: آثار زندان        39
فصل اول: آثار مثبت مجازات زندان        40
فصل دوم: آثار منفی مجازات زندان        47
مبحث اول: آثار شخصی        50
بند ۱) مشکلات خانوادگی        50
بند ۲) بازماندن از کار و فعالیت        51
بند ۳) طرد اجتماعی و دارا شدن سوءپیشینه        54
بند ۴) پذیرش ارزش های اجتماعی        55
بند ۵) فاسد شدن تدریجی        57
بند ۶) ابتلا به بیماری های روانی و جسمی        57
مبحث دوم: آثار اجتماعی        58
فصل سوم: زندان و تکرار جرم         60
مبحث اول: چگونگی اثرگذاری زندان در ارتکاب مجدد جرم        60
مبحث دوم: علل تأثیر زندان در تکرار جرم        78
بخش سوم: راه های ازبین بردن اثر زندان در تکرار جرم        84
فصل اول: راه های موجود در رفع اثر زندان در تکرار جرم        84
مبحث اول: تدابیر کاهش دهنده اثر زندان        92
بند ۱) آزادی مشروط        92
بند ۲) نظام نیمه¬آزادی         95
بند ۳) تعویق صدور حکم         96
بند ۴) تعلیق اجرای مجازات        97
بند ۵) مجازات  های تخییری        99
مبحث دوم: جایگزین¬های مجازات حبس        101
بند ۱) درمان و مراقبت         101
بند ۲) خدمات عمومی رایگان        102
بند ۳) جزای نقدی        102
بند ۴) حبس در منزل        103
بند ۵) نظارت الکترونیکی        105
بند ۶) پادگان¬های آموزشی-اصلاحی        106
بند ۷) جزای نقدی روزانه        107
بند ۸) توقیف پایان هفته ای        107
بند ۹) اقدامات تأمینی و تربیتی        107
بند ۱۰) محرومیت از حقوق اجتماعی        108
بند ۱۱) مجازات شفاهی        108
مبحث سوم: راهکارهای بین المللی جهت کاهش اثرات زندان        110
فصل دوم: راه های ممکن در رفع اثر زندان در تکرار جرم        112
بند ۱) توسل به عفو، کیفرزدایی و قضازدایی        112
بند ۲)  وضع قوانین ساده و صریح        113
بند ۳) کدبندی قوانین        114
بند ۴) تخصیص اعتبارات و امکانات مادی لازم        115
بند ۵) توجه به اشتغال زندانیان        115
بند ۶)  بکارگیری زندانیان برحسب تخصص و مهارت آنان        115
بند ۷) آشنا ساختن خانواده زندانی با شرایط جدید وی        116
بند ۸) بالابردن سطح فرهنگ جامعه        116
بند ۹)  بکارگیری کارمندان و مدیران باتجربه و کارآمد در زندان        117
بند ۱۰) مراقبت و حمایت همه جانبه از زندانیان پس از آزادی        118
بند ۱۱) تسریع روند رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی        118
بند ۱۲) استفاده وسیع  تر از قرار کفالت        119
بند ۱۳) نگهداری از متهمان در محیط های غیر از زندان        119
بند ۱۴) مشارکت بیشتر قوای سه گانه        120
بند ۱۵) تفکیک زندانیان        120
بند ۱۶) آشنا نمودن زندانیان با ارزش¬های مذهبی        120
بند ۱۷) تغییر محیط فرهنگی زندان        121
نتیجه        122
فهرست منابع        125
چکیده انگلیسی        129

 

 


خرید و دانلود | 12,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   پاورپوینت مدیریت استراتژیک پیشرفته و نرم افزارهای مورد استفاده

فیض اله رحیمی سرداری 1396/08/09 دسته بندی : حقوق 0

این پاورپوینت در مورد مدیریت استراتژیک پیشرفته و نرم افزارهای مورد استفاده در 100 اسلاید زیبا می باشد.

—بطور کلی سه خط فکری در زمینه استراتژی و نحوه ی شکل گیری آن وجود دارد :

—1 - شکل گیری استراتژی امری شهودی است، در این دیدگاه برنامه ریزی و تفکر استراتژیک دو مقوله ی متفاوت و جدا از هم هستند و فرایند شکل گیری آن یک هنر بوده و مبتنی بر خلاقیت فرد است.

—2 - شکل گیری استراتژی فرایند منطقی و عقلایی است که می توان آن را از قبل برنامه ریزی نمود و فرایند اتخاذ استراتژی علم محسوب می شود.

—3 - ترکیب دو حالت قبلی و استفاده بطور توأم یعنی تلفیق دیدگاه های خلاق و ابتکاری و نیز دیدگاه های تحلیلی و کمی،  در این حالت استراتژی طرحی قضاوتی، بینشی شهودی و توأم با یادگیری است.

——
مدیریت استراتژیك به سازمان این امكان را می‌دهد كه به شیوه‌ای خلاق و نوآور عمل كند و برای شكل دادن به آینده خود به صورت انفعالی عمل نكند . این شیوه مدیریت باعث می‌شود كه سازمان دارای ابتكار عمل باشد و فعالیت‌هایش به گونه‌ای درآید كه اعمال نفوذ نماید (نه اینكه تنها در برابر كنش‌ها ، واكنش نشان دهد) و بدینگونه سرنوشت خود را رقم بزند و آینده را تحت كنترل درآورد .
از نظر تاریخی ، مزیت اصلی مدیریت استراتژیك این بوده است كه به سازمان كمك می‌نماید تا از مجرای استفاده نمودن از روش منظم‌تر ، معقول‌تر و منطقی‌تر راه‌ها یا گزینه‌های استراتژیك را انتخاب نماید و بدینگونه استراتژی‌های بهتری را تدوین نماید . تردیدی نیست كه این یكی از منافع اصلی مدیریت استراتژیك است ولی نتیجه تحقیقات كنونی نشان می‌دهد كه این فرایند می‌تواند در مدیریت استراتژی‌ها نقش مهم‌تری ایفا كند . مدیران و كاركنان از طریق درگیر شدن در این فرایند خود را متعهد به حمایت از سازمان می‌نمایند . یكی دیگر از مهمترین منافع مدیریت استراتژیك این است كه موجب تفاهم و تعهد هر چه بیشتر مدیران و كاركنان می‌شود . یكی از منافع بزرگ مدیریت استراتژیك این است كه موجب فرصتی می‌شود تا به كاركنان تفویض اختیار شود . تفویض اختیار عملی است كه به وسیله آن كاركنان تشویق و ترغیب می‌شوند در فرایندهای تصمیم‌گیری مشاركت كنند ، خلاقیت ، نوآوری و خیال‌پردازی را تمرین نمایند و بدین گونه اثربخشی آنان افزایش خواهد یافت .
—
با نگاهی دقیق به مفهوم مدیریت استراتژیك می‌توان به ضرورت استفاده از آن پی برد . با توجه به تغییرات محیطی كه در حال حاضر شتاب زیادی به خود گرفته است و پیچیده شدن تصمیمات سازمانی ، لزوم بكارگیری برنامه‌ای جامع برای مواجهه با اینگونه مسائل بیش از گذشته ملموس می‌شود . این برنامه چیزی جز برنامه استراتژیك نیست . مدیریت استراتژیك با تكیه بر ذهنیتی پویا ، آینده‌نگر ، جامع‌نگر و اقتضایی راه حل بسیاری از مسائل سازمانهای امروزی است . پایه‌های مدیریت استراتژیك بر اساس میزان دركی است كه مدیران از شركت‌های رقیب ، بازارها ، قیمت‌ها ، عرضه‌كنندگان مواد اولیه ، توزیع‌كنندگان ، دولت‌ها ، بستانكاران ، سهامداران و مشتریانی كه در سراسر دنیا پراكنده‌اند ، دارند و این عوامل ، تعیین‌كنندگان موفقیت تجاری در دنیای امروز است . پس یكی از مهمترین ابزارهایی كه سازمان‌ها برای حصول موفقیت در آینده می‌توانند از آن بهره گیرند مدیریت استراتژیك خواهد بود .
—●
الگویی بنیادی از اهداف فعلی و برنامه‌ریزی شده ، بهره‌برداری و تخصیص منابع و تعاملات یك سازمان با بازارها ، رقبا و دیگر عوامل محیطی است . طبق این تعریف یك استراتژی باید سه چیز را مشخص كند :
۱- چه اهدافی باید محقق گردد .
۲- بر روی كدام صنایع ، بازارها و محصول‌ها باید تمركز نمود .
۳- چگونه برای بهره‌برداری از فرصت‌های محیطی و مواجهه با تهدیدهای محیطی به منظور كسب یك مزیت رقابتی ، منابع تخصیص یابد و چه فعالیت‌هایی انجام گیرد .
●مدیریت استراتژیك چیست ؟
تصمیمات و فعالیت‌های یكپارچه در جهت توسعه استراتژی‌های موثر، اجرا و كنترل نتایج آنهاست .
بنابراین مدیریت استراتژیك فعالیت‌های مربوط به بررسی ، ارزشیابی و انتخاب استراتژی‌ها ، اتخاذ هر گونه تدابیر درون و بیرون سازمانی برای اجرای این استراتژی‌ها و در نهایت كنترل فعالیت‌های انجام‌شده را در برمی‌گیرد . 

— 

—آیا تا به حال از خود پرسیده‌اید كه چرا بعضی از شركت‌های بزرگ و موفق در مدت زمان كوتاهی با از دست دادن سهم بزرگی از بازار خود به موقعیتی معمولی و حتی تاسف بار تنزل یافته‌اند و چرا برخی از شركت‌های كوچك و گمنام به یكباره به جایگاه‌های ممتازی در صحنه رقابت بین‌الملل رسیده‌اند ؟ آیا در این مورد فكر كرده‌اید كه چرا برخی از موسسات نوسان‌های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی را به راحتی تحمل نموده و بر آنها غلبه می‌كنند و در مقابل برخی از سازمان‌ها طعم تلخ شكست را چشیده و از ادامه راه باز می‌مانند ؟ به عقیده بسیاری از متخصصان علم مدیریت ، پاسخ بسیاری از اینگونه سوالات را باید در مفاهیمی به نام استراتژی و مدیریت استراتژیك جستجو كرد .
تاكنون تعاریف مختلف و گاه ناسازگاری از استراتژی و مدیریت استراتژیك ارائه شده است . به تعبیر یكی از متخصصان مدیریت این عبارات مانند هنر است كه وقتی آن را می‌بینیم تشخیص دادن آن آسان است اما وقتی در پی تعریف كردن و توضیح دادن آنیم بسیار مشكل به نظر می‌رسد ؛ با همه اینها سعی كرده‌ایم تا تعاریفی كه جوهره كلیه مفاهیم را دارا باشد ارائه دهیم .


خرید و دانلود | 4,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   دانلود فایل ورد Word بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

بهرام محمدپور 1396/06/31 دسته بندی : حقوق 0

بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 42 صفحه

 

چکیده
جعاله در قانون مدنی ایران به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده و در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از عقود اسلامی و قالبی معتبر برای اعطای تسهیلات بانکی به مردم در نظر گرفته شده است و طی آیین نامه فصل سوم قانون مذکور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۶۲ هیئت وزیران و همچنین دستور العمل اجرایی جعاله مصوب ۱۹/۰۱/۱۳۶۳ شورای پول و اعتبار شرایط و احکام آن به تفصیل بیان شده است .
بنابراین از عمل حقوقی جعاله که در گذشته منحصراْ برای امور جزیی مانند اشیای گم شده استفاده می شد، امروزه با رشد و توسعه جامعه و پیچیده شدن روابط اجتماعی می توان برای فعالیت های تولیدی ، بازرگانی  و خدماتی مانند ساختن بزرگراه ها ،گشایش اعتبار اسنادی در رابطه با تجارت خارجی ، صدور ضمانتنامه های بانکی ، عرضه اوراق مشارکت و سهام شرکت ها ، تعمیر ساختمان ها و غیره استفاده نمود . و لذا ضرورت دارد که با شناخت کامل این تاسیس حقوقی ریشه دار در فقه اسلامی و فهم اینکه کدام یک از نظرات فقهی در رابطه با آن در مقررات نظام بانکی مورد پذیرش قرا گرفته است به سوالات و نیازهای امروزی جامعه پاسخ مناسب داد و از مشکلات و انحرافاتی که احیاناْ ممکن است در عمل نسبت به این نهاد حقوقی صورت گیرد جلوگیری شود و راه حل های مناسب ارائه گردد .

کلید واژه : جعاله ، بانکداری اسلامی ، عقود و قرارداد ، ایقاع ، اَهْليّت ، جاعل ، فقه و حقوق

 

فهرست مطالب
چکیده    ا
مقدمه    1
فصل اول: کلیات
۱-۱- بیان مسأله    3
۱-۲- تاریخچه تحقیق    3
۱-۳- اهداف و اهميت موضوع    4
۱-۴- ضرورت تحقیق    4
۱-۵- سئوال تحقیق    5
عقد جعاله در بانکداری اسلامی را از دیدگاه حقوقی بررسی نمائید.    5
۱-۶- فرضیه های تحقیق    5
۱-۷- روش تحقیق    5
۱-۸-پیشینه تحقیق    6
۱-۹- مفاهيم ، اصطلاحات و متغيرها    6
۱-۱۰- تعریف عقد در قانون مدنى    8
۱-۱۱- تعریف قرارداد جعاله و مباحث مربوط به آن    9
۱-۱۱-۱-مفهوم لغوي جعاله    9
۱-۱۱-۲- مفهوم جعاله در اصطلاح فقهي    9
۱-۱۱-۳- مفهوم حقوقي و قانوني جعاله    9
۱-۱۲- انواع جعاله    10
۱-۱۲-۱- جعاله خاص    10
۱-۱۲-۲- جعاله عام    10
۱-۱۳- مقايسه جعاله و استيفاء منفعت    11
۱-۱۴- مقايسه جعاله با اجاره اشخاص    11
۱-۱۵- مقايسه جعاله و حق‌العمل كاري    12
۱-۱۶- مقايسه جعاله با شرط ابتدايي    12
۱-۱۷- مقايسه جعاله با سبق و رمايه    12
۱-۱۸- ارکان جعاله    13
۱-۱۹- طرفین عقد جعاله    13
۱-۲۰- دلايل و مدارك اعتبار جعاله در فقه    14
۱-۲۱-نظريات فقها و حقوقدانان نسبت به جعاله و ماهيت آن    16
۱-۲۱-۱- نظريات مختلف در رابطه با ماهيت حقوقي جعاله    16
۱-۲۱-۲- نظريه منتخب و دلايل آن    18
فصل دوم : بررسی عقد جعاله در نظام بانکداری
۲-۱- انعقاد جعاله در نظام بانکي غير ربوي    23
۲-۲-کاربردهاي جعاله در نظام بانکداري بدون ربا    25
۲-۳-عقد جعاله بر اساس فتاوي حضرت امام (ره) و قانون مدني ايران    28
۲-۴-بررسي فقهي دستورالعمل اجرايي جعاله در بانکها    29
۲-۵- عامل و جاعل در جعاله بانک    30
۲-۶- وکالت در جعاله بانکی    31
۲-۷- آثار و احکام جعاله    33
۲-۷-۱- امکان رجوع هریک    33
۲-۷-۲- امانت بودن مال موضوع جعاله    33
۲-۷-۳- زمان استحقاق جُعل    34
۲-۷-۴- فسخ جعاله    34
۲-۷-۵-بطلان جعاله    34
۲-۷-۶-هزینه های عامل در مقابل عمل    35
۲-۷-۷- تعدد عامل در جعاله    35
نتيجه‌گيري ـ پيشنهادها    36
منابع و ماخذ    38

 

 


خرید و دانلود | 12,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   خلاصه ی کتاب حقوق اساسی 1 ( خسروی ) + تست

سعید محسن نژاد 1396/06/21 دسته بندی : حقوق 0

مخصوص دانشجویان رشته حقوق پیام نور


خرید و دانلود | 5,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   مخصوص دانشجویان رشته حقوق پیام نور

سعید محسن نژاد 1396/06/16 دسته بندی : حقوق 1

مخصوص دانشجویان رشته حقوق پیام نور


خرید و دانلود | 5,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   خلاصه ی کتاب آیین دادرسی کیفری 2

سعید محسن نژاد 1396/06/15 دسته بندی : حقوق 0

مخصوص دانشجویان رشته حقوق ، حقوق جزا و جرم شناسی پیام نور


خرید و دانلود | 5,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   دانلود فایل ورد word بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

بهرام محمدپور 1396/06/05 دسته بندی : حقوق 0

بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

نوع فایل: Word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 77 صفحه

 

چكيده

تحلیل چگونگی مسئولیت متصدی حمل و نقل در حقوق ایران، متاثر از تحلیل متفکران حقوقی از ماهیت عقد حمل و نقل است و بسته به این که کدام قانون بستر این استدلال را فراهم کرده، دستخوش تعابیر و استنباط های متفاوت گردیده است.این تحلیل های متفاوت و حتی مغایر، پس از وضع قوانین خاص مربوط به هریک از رشته های حمل و نقل تغییری نکرد و اندیشمندان حقوقی، هم چنان ماهیت مسئولیت متصدی را با توجه به مبانی نظریات خود که بر قوانین تجارت و مدنی استوار است، برداشت می کنند. در این پژوهش به بررسی مقایسه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل در حقوق کشورمان پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: متصدی حمل و نقل، تعهد، مسئولیت، امانت، تعهد به نتیجه، خسارت ، قانون مدنی و تجارت

 

فهرست مطالب

چكيده ۱

مقدمه. ۲

فصل اول : کلیات تحقیق.. ۴

۱-۱- بیان مساله. ۴

۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۶

۱-۳- اهداف تحقیق.. ۷

۱-۴- فرضیه تحقیق.. ۷

۱-۵- سوابق تحقیق.. ۷

۱-۶- روش تحقیق.. ۹

۱-۷- روش گردآوری اطلاعات.. ۹

۱-۸- ابزار گردآوری اطلاعات.. ۹

۱-۹- متغییرها و تعاریف و اصطلاحات.. ۱۰

فصل دوم : مفاهیم و مبانی نظری تحقیق.. ۱۱

۲-۱- مفهوم ابعاد حقوقی حمل و نقل.. ۱۱

۲-۱-۱- تعریف حمل و نقل.. ۱۱

۲-۱-۲- انواع حمل و نقل.. ۱۲

۲-۱-۳- اهمیت ترانزیتی حمل و نقل ایران. ۱۲

۲-۲-مفهوم تصدی.. ۱۳

۲-۳- متصدیان حمل و نقل در حقوق ایران. ۱۴

۲-۴- واسطه ها (فورواردرها) در سیستم حمل و نقل.. ۱۵

۲-۵-تصدی مستقیم متصدی حمل و نقل.. ۱۵

۲-۶- تعریف و مبانی مسئولیت مدنی.. ۱۶

۲-۷- مسؤولیت مدنی متصدی حمل و نقل هوایی در قبال مسافر. ۱۶

۲-۷-۱- مسئولیت مدنی حمل کننده هوایی.. ۱۷

۲-۷-۲- وظایف و مسئولیتهای حمل کننده جاده ای( متصدی حمل و نقل ) : ۲۰

فصل سوم :بررسی مبانی مسئولیت متصدی حمل و نقل در قانون مدنی و قانون تجارت۲۲

۳-۱- مـبانی‌ مسؤولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل کالا. ۲۲

۳-۱-۱- از مبانی سنتی تا مبانی نوین.. ۲۲

۳-۱-۱-۱- مبانی سنتی مسؤولیت مدنی متصدی حمل و نقل.. ۲۳

۳-۱-۱-۲- آغـاز تـحولات در مبانی‌ مسؤولیت‌ متصدی حمل و نقل.. ۲۴

۳-۱-۱-۳- ظهور‌ مبانی نوین در مـسؤولیت مـتصدی حمل‌ونقل.. ۲۵

۳-۱-۱-۴- ارتباط مبنای مسؤولیت و تعیین ماهیت‌ قرارداد‌ حمل‌ونقل‌.. 26

۳-۲- مسئولیت متصدی از دیدگاه قانون مدنی و قانون تجارت.. ۲۷

۳-۳-  مبناي مسئوليت مدني متصدي حمل و نقل تركيبي.. ۲۸

۳-۳-۱- تنوع مباني.. ۲۸

۳-۳-۲- مبناي مسئوليت متصدي حمل ونقل در كنوانسيون هاي تك نوعي، تركيبي و حقوق ايران. ۲۹

۳-۳-۲-۱- مبناي مسئوليت متصدي حمل و نقل در كنوانسيون هاي تك نوعي.. ۲۹

۳-۳-۲-۲- مبناي مسئوليت متصدي حمل و نقل در كنوانسيون حمل و نقل تركيبي ۱۹۸۰ ‍ژنو: ۳۵

۳-۳-۲-۳- مبناي مسئوليت متصدي حمل و نقل در حقوق ايران. ۳۷

۳-۳-۲-۳- ۱- قانون مدني.. ۳۸

۳-۳-۲-۳- ۲- قانون تجارت.. ۳۹

۳-۴- حدود مسئوليت متصدي حمل و نقل و موارد عدم تحديد آن. ۴۲

۳-۴-۱- حدود مسئوليت متصدي حمل ونقل.. ۴۲

۳-۴-۱-۱- حدود مسئوليت در صورت تلف و خسارت وارد به كالا: ۴۲

۳-۴-۱-۲- حدود مسئوليت در قبال تأخير در تحويل كالا. ۴۳

۳-۴-۲- حدود مسئوليت متصدي حمل و نقل در قانون تجارت و قانون مدنی.. ۴۴

۳-۴-۳- دوره زماني مسئوليت متصدي حمل و نقل تركيبي.. ۴۶

۳-۵- مسئوليت متصدي حمل و نقل ناشي از فعل خدمه و نمايندگان و معافيت هاي آن. ۴۸

۳-۵-۱-  مسئوليت متصدي حمل و نقل ناشي از فعل خدمه و نمايندگان. ۴۸

۳-۵-۲- معافيت از مسئوليت متصدي حمل و نقل ناشي از فعل خدمه و نمايندگان. ۵۰

۳-۶- موارد عدم مسئوليت متصدي حمل و نقل در حقوق ايران. ۵۳

فصل چهارم : بررسی تعارض‌ مبنای‌ مسؤولیت متصدی‌ حمل‌ و نقل در قانون مدنی و تجارت۵۶

۴-۱- تعارض‌ مبنای‌ مسؤولیت متصدی‌ حمل‌ و نقل در قانون مدنی و تجارت.. ۵۶

۴-۱-۱-تعارض مبنای مسؤولیت متصدی حـمل‌ونقل‌ در قـانون مـدنی.. ۵۶

۴-۱-۲- رفـع تعارض درخصوص مسؤولیت مـتصدی حمل‌ونقل در قانون مدنی‌.. 57

۴-۱-۳- تعارض مبنای مسؤولیت متصدی در قوانین مدنی و تجارت‌.. 59

۴-۱-۴- رفع‌ تـعارض‌ مـواد ۵۱۶ قـانون مدنی و ۳۸۶ قانون تجارت.. ۶۰

۴-۱-۵- انتخاب مبنای‌ مسؤولیت‌ متصدی حمل‌ونقل.. ۶۱

۴-۲- تعدیل مبانی مسؤولیت متصدیان تجاری.. ۶۳

۴-۲-۱- حمل‌ونقل دریـایی.. ۶۳

۴-۲-۲- حمل‌ونقل‌ هوایی‌.. 64

۴-۳-۳- حمل‌ونقل جاده‌ای.. ۶۶

۴-۳-۴-حـمل‌ونقل ریـلی.. ۶۷

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری.. ۶۸

۵-۱- بحث۶۸

۵-۲- نتیجه گیری.. ۷۰

فهرست منابع و ماخذ. ۷۳

 

 


خرید و دانلود | 22,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   دانلود فایل ورد word بررسی تأثیر شرط اجل در عقد بیع و مقایسه ی آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین

بهرام محمدپور 1396/06/03 دسته بندی : حقوق 0

بررسی تأثیر شرط اجل در عقد بیع و مقایسه ی آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین

نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 93 صفحه

 

چكيده

"بررسی تطبیقی تأثیر شرط اجل در عقد بیع؛ مقایسه­ی تطبیقی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا"، در درجه­ی نخست در صدد بیان آثار شرط اجل بر تعهدات و مسئولیت قراردادی طرفین قرارداد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا می­باشد. با این حال، در این رساله به بررسی مختصر از وضعیت و جایگاه شروط ضمن عقد و ارتباط آن با عقد مشروط نیز پرداخته شده است. همچنین در کنار بررسی آثار شرط اجل، به تبیین هر چه بیشتر این نوع از شروط قراردادی پرداخته و به بیان تعریف، اوصاف، انواع و شرایط صحت این گونه از شروط ارائه گردیده است.اصل و قاعده­ی نخستین در کلیه­ی تعهدات قراردادی، همچون تعهدات قراردادی عقد بیع، بر حال بودن این گونه تعهدات دلالت دارد؛ مگر آنکه طرفین قرارداد با تراضی خویش موعدی را برای ایفای تعهد پیش­بینی نمایند و یا آنکه عرف و عادتی وجود داشته باشد که دلالت بر تأخیر ایفای تعهد نماید.شرط اجل تأثیر بسزایی در اجرای تعهدات عقد بیع داشته و به طور مشخص می­تواند امکان مطالبه اجرای تعهد از سوی متعهدله و اجرای تعهد از سوی متعهد را تا قبل از فرا رسیدن اجل به تأخیر انداخته و زمان استحقاق متعهدله جهت مطالبه­ی خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات قراردادی و توسل به دیگر طروق جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدات را به بعد از فرا رسیدن اجل موکول می­نماید. همچنین، شرط اجل می­تواند سبب سقوط حق حبس و مانع اجرای تهاتر گردد.

واژگان کلیدی:شرط ضمن عقد، تأثیر شرط اجل، عقد بیع، تعهدات قراردادی و مسئولیت قراردادی

 

فهرست مطالب

مقدمه. ۱

بخش اول: معرفی شرط ضمن عقد و شرط اجل.. ۴

فصل اول: معرفی شرط ضمن عقد. ۴

مبحث اول: مفهوم شرط و تمییز آن از مفاهیم مشابه. ۷

مبحث دوم: انواع شرط ضمن عقد. ۹

گفتار اول:  شروط تقییدی و تعلیقی.. ۹

گفتار دوم:  شروط تصریحی و ضمنی.. ۱۰

گفتار سوم:  شروط بنایی، ضمن عقد و الحاقی.. ۱۰

مبحث سوم: اثر شرط ضمن عقد. ۱۳

مبحث چهارم: رابطهی عقد و شرط ضمن عقد. ۱۵

مبحث پنجم: شرایط صحت شرط ضمن عقد. ۲۰

گفتار اول: مقدور بودن. ۲۱

گفتار دوم:  مشروع بودن. ۲۲

گفتار سوم:  منفعت عقلایی داشتن.. ۲۲

گفتار چهارم:  معلوم یا معین بودن. ۲۳

گفتار پنجم: مخالف مقتضی ذات عقد نبودن. ۲۵

فصل دوم: معرفی شرط اجل.. ۲۷

مبحث اول: معرفی شرط اجل در حقوق ایران. ۲۷

گفتار اول:  تعریف شرط اجل.. ۲۷

بند اول: تعریف اجل، ویژگیها و انواع آن. ۲۸

بند دوم:  مفهوم شرط اجل.. ۳۳

گفتار دوم: انواع شرط اجل.. ۳۵

بند اول:  شرط اجل تعلیقی، شرط اجل تأخیری و شرط اجل انفساخی.. ۳۵

بند دوم:  شرط اجل صریح و شرط اجل ضمنی.. ۳۶

گفتار سوم: منابع پذیرش شرط اجل.. ۳۷

گفتار چهارم: مبانی نظری پذیرش شرط اجل.. ۳۷

گفتار پنجم:  ماهیت شرط اجل.. ۳۸

گفتار ششم:  شرایط صحت شرط اجل.. ۳۹

بند اول:  قطعیت وقوع اجل.. ۳۹

بند دوم: تعیین تاریخ دقیق اجل.. ۴۰

گفتار هفتم: موارد سقوط اجل.. ۴۲

بند اول: انصراف متعهد از شرط اجل.. ۴۲

بند دوم: فوت متعهد. ۴۴

بند سوم:  ورشکستگی مدیون. ۴۶

مبحث دوم: تعریف شرط اجل در کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا مصوب ۱۹۸۰٫ ۴۸

بخش دوم: تأثیر شرط اجل در عقد بیع. ۵۲

فصل اول: بررسی تأثیر شرط اجل  بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع. ۵۲

مبحث اول: بررسی تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع در حقوق ایران. ۵۲

گفتار اول: تأثیر شرط اجل در سقوط حق حبس… ۵۲

گفتار دوم: تأثیر شرط اجل در تعلیق مرور زمان. ۵۵

گفتار سوم: تأثیر شرط اجل بر عدم امکان تهاتر تعهد موجل.. ۵۶

مبحث دوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع در کنوانسیون بیع. ۵۸

فصل دوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع. ۶۰

مبحث اول: بررسی تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع در حقوق ایران. ۶۰

گفتار اول: تأثیر شرط اجل در به تأخیر افتادن امکان مطالبه‌ی تعهدات قراردادی از سوی متعهد. ۶۰

گفتار دوم: تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن امکان اجرای تعهدات قراردادی از سوی متعهد. ۶۵

مبحث دوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع در کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا  71

فصل سوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی و قانونی طرفین عقد بیع. ۷۳

مبحث اول: تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی و قانونی طرفین عقد بیع در حقوق ایران. ۷۴

گفتار اول: تأثیر شرط اجل بر تحقق مسئولیت قراردادی طرفین عقد بیع. ۷۴

گفتار دوم: تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قانونی طرفین عقد بیع. ۷۶

مبحث دوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی و قانونی طرفین عقد بیع در کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا  82

گفتار اول: تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن زمان استحقاق دریافت خسارت… ۸۲

گفتار دوم: تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن حق متعهدله در توسل به شیوه‌ی جبرانی فسخ قرارداد ۸۲

نتیجه گیری کل پروژه. ۸۵

فهرست منابع و مأخذ. ۸۷


خرید و دانلود | 5,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   جزوه درسی حقوق مدنی 1 ( دانشگاه پیام نور)

سعید محسن نژاد 1396/05/24 دسته بندی : حقوق 3

مخصوص دانشجویان رشته حقوق پیام نور


خرید و دانلود | 5,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   جزوه درسی اصول فقه 1 ( دانشگاه پیام نور )

سعید محسن نژاد 1396/05/22 دسته بندی : حقوق 3

مخصوص دانشجویان رشته حقوق ، جرم شناسی و حقوق جزا  پیام نور


خرید و دانلود | 5,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   جزوه درسی اصول فقه 2 ( دانشگاه پیام نور )

سعید محسن نژاد 1396/05/17 دسته بندی : حقوق 1

مخصوص دانشجویان رشته حقوق ، حقوق جزا و جرم شناسی پیام نور


خرید و دانلود | 5,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   جزوه درسی مقدمه علم حقوق ( دانشگاه پیام نور )

سعید محسن نژاد 1396/05/16 دسته بندی : حقوق 1

ویژه دانشجویان حقوق دانشگاه پیام نور


خرید و دانلود | 5,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   جزوه درسی حقوق جزای عمومی 3 ( دانشگاه پیام نور )

سعید محسن نژاد 1396/05/15 دسته بندی : حقوق 1

ویژه دانشجویان حقوق ، حقوق جزا و جرم شناسی پیام نور


خرید و دانلود | 5,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   جزوه درسی قواعد فقه 2 دانشگاه پیام نور

سعید محسن نژاد 1396/05/14 دسته بندی : حقوق 1

ویژه دانشجویان رشته حقوق پیام نور


خرید و دانلود | 5,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   جزوه درسی حقوق مدنی 6 ( دانشگاه پیام نور )

سعید محسن نژاد 1396/05/12 دسته بندی : حقوق 0

ویژه دانشجویان رشته های حقوق و حقوق خصوصی پیام نور


خرید و دانلود | 5,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   جزوه درس حقوق جزای اختصاصی 2 ( رشته حقوق دانشگاه پیام نور )

سعید محسن نژاد 1396/05/11 دسته بندی : حقوق 0

ویژه دانشجویان رشته حقوق پیام نور


خرید و دانلود | 5,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   جزوه درسی حقوق مدنی 2 اموال و مالکیت

سعید محسن نژاد 1396/04/31 دسته بندی : حقوق 0

مخصوص دانشجویان رشته حقوق پیام نور


خرید و دانلود | 5,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

    مبانی حقوقی شرکتهای فراملی

رضا احمدی 1396/04/14 دسته بندی : حقوق 0

دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان  " مبانی حقوقی شرکتهای فراملی " در حجم 55 صفحه با فرمت word ویژه ارائه تحقیق رشته حقوق


خرید و دانلود | 24,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

    دفاتر اسناد رسمی و وظایف آنان

رضا احمدی 1396/04/14 دسته بندی : حقوق 0

دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان  " دفاتر اسناد رسمی و وظایف آنان " در حجم 26 صفحه با فرمت word ویژه ارائه تحقیق رشته حقوق


خرید و دانلود | 17,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

    تعارض دادگاهها در دعوای توقف شرکت های چند ملیتی

رضا احمدی 1396/04/14 دسته بندی : حقوق 0

دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان  " تعارض دادگاهها در دعوای توقف شرکت های چند ملیتی " در حجم 34 صفحه با فرمت word ویژه ارائه تحقیق رشته حقوق


خرید و دانلود | 19,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ ط¢ظ‡ظ†ع¯ ط¬ط¯غŒط¯

ظ¾ظ†ظ„ ط§ط³ ط§ظ… ط§ط³

ط§ط±ط³ط§ظ„ ظ¾غŒط§ظ…ع© ط¨ظ„ع© ظ„غŒط³طھ

ظ¾ظ†ظ„ ط§ط³ ط§ظ… ط§ط³ ط±ط§غŒع¯ط§ظ†

ط§ط±ط³ط§ظ„ ط¨ظ„ع© ظ„غŒط³طھ

ط·ط±ط§ط­غŒ ط±ط¨ط§طھ طھظ„ع¯ط±ط§ظ…

ط·ط±ط§ط­غŒ ط³ط§غŒطھ